Паштровски

говор и ријечи

Шваговштине

Глупости.

Шваго – глупан

Швагнут – глуп

Advertisements

Ела

Хајде.  Користи се као потврдни одговор, а не као позив (хајде овамо)

„Могу ли ___? – Ела“

„Идем ћа – Ела, само изволи“

Скубсти

Цјепати, драти, чупати.

„Раскубене књиге“

„Искубшћу те за уши“

Дати

Ваљда.

„Неће дати киша падат?“ – Неће ваљда киша падати.

На’м

На ум, на памет.

„Завршићу то кад ми на’м па’не“ – Завршићу то кад се сјетим.

Дану

Хајде.

„Дану виђи каква је то граја тамо.“

„Дану де.“ – Хајде де.

Ну ми

Дај ми.

Скраћеница од ‘дану ми дај’ – ај(д) ми дај.

„Ну ми те новине.“

„Ну ми боцу овамо, да је цијелу опучим.“